Otwóz plik

/themes/classic/templates/_partials/footer.tpl

usuń linie 47-51

{block name='copyright_link'}
<a class="_blank" href="http://www.prestashop.com" target="_blank">
{l s='%copyright% %year% - Ecommerce software by %prestashop%' sprintf=['%prestashop%' => 'PrestaShop™', '%year%' => 'Y'|date, '%copyright%' => '©'] d='Shop.Theme.Global'}
</a>
{/block}

Pusty blok powinien wyglądać następująco:

 <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <p class="text-sm-center">
        </p>
      </div>
</div>

Otwórz Zaawansowane -> Wydajność i kliknij "Wyczyść pamięć podręczną"